OBN Ongedierte Bestrijding Nederland

Ganzen

HomeOngediertebestrijdingVogelsGanzen
  • Expert sinds 1988
  • Vakkundig personeel
  • Landelijke dekking
  • Professionele apparatuur

Ganzen

Ganzen zijn mooie dieren die echter voor nogal wat overlast kunnen zorgen. Denk aan geluidsoverlast, overlast door uitwerpselen en overlast door geluid. Herkent u dit en wilt u hier iets tegen laten doen? OBN heeft de kennis in huis om deze vogels te weren, de verjagen of te vangen.

Kenmerken van de gans

In Nederland komen circa 15 ganzensoorten voor. Sommige van deze ganzen verblijven uitsluitend ’s winters of ‘s zomers in Nederland. Andere zijn hier het hele jaar door, zoals de grauwgans. Dat is de meest voorkomende ganzensoort in Nederland. Andere veelvoorkomende soorten zijn de nijlgans, de brandgans, de Canadese gans en de kolgans.

Leefgebied van ganzen

Ganzen zijn stevige gebouwde watervogels. Ze zijn van dezelfde familie als de eend en de zwaan. Ganzen leven rond sloten, rivieren, meren en rietmoerassen en in weidegebieden. Ze leven in groepen. Ganzen vliegen in een v-formatie en halen daarmee snelheden tot 45 km per uur. Ze hebben ook goedontwikkelde poten waarmee ze goed kunnen lopen. Vrijwel alle ganzensoorten broeden in de grond: eens per jaar leggen ze eieren: circa 6. Ganzen zijn planteneters. Ze eten vooral gras en daarnaast ook gewassen van akkers. Zoals granen, bieten, aardappelen en groenten.

Bedrijfsinspectie aanvragen?

Periodiek komen we langs voor een inspectie. We controleren uw pand zorgvuldig op basis van onze vier pijlers. We bespreken met u onze bevindingen en de acties die nodig zijn.

Inspectie aanvragen Contact opnemen

Last van ganzen?

Profiteer van onze grondige en effectieve aanpak.

  • Voor bedrijven en particulieren
  • Snelle responstijd
  • Landelijke dekking in NL
  • Hoge klanttevredenheid 9,0
Bel 088 - 888 86 26

Dekking door
heel Nederland!

Overlast door ganzen

Juist omdat ganzen in groepen leven, kunnen ze overlast veroorzaken. Zoals geluidsoverlast, vraatschade aan gewassen en verkeersonveiligheid. Hun uitwerpselen vervuilen de omgeving, met het risico op besmettingsgevaar. U kunt de uitwerpselen ook meer naar binnen nemen. Ganzen zijn bovendien soms agressief, vooral in het broedseizoen. Wilt u ganzen weren? Dat kan bijvoorbeeld met een vlaggen, schriklint, ritselfolie, gaaswerk of een vogelverschrikker. Helpt dit onvoldoende, schakel dan een professionele plaagdierbestrijder in.

Verjagen en weren van ganzen door OBN

Net als andere vogels die van nature in Nederland voorkomen, is de grauwe gans een beschermde diersoort, op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De laatste decennia is het aantal ganzen in Nederland echter enorm toegenomen. Hoe gaan we daarmee om? OBN adviseert u graag over wering en bestrijding van ganzen. U kunt dit ook door ons laten uitvoeren. Wij verjagen de ganzen met roofvogels of honden, of met beide.

Heeft u last van wespen?