OBN Ongedierte Bestrijding Nederland

Farmaceutische industrie

HomeBranchesNon-foodFarmaceutische industrie
  • Expert sinds 1988
  • Vakkundig personeel
  • Landelijke dekking
  • Professionele apparatuur

Farmaceutische industrie

Bedrijven en organisaties die actief zijn in de farmaceutische industrie moeten voldoen aan strikte hygiëne-eisen, in het belang van de cliënt. Ongedierte kan de veiligheid in gevaar brengen én zorgen voor imagoschade. Of het nu gaat om een producerend bedrijf of een verkopende organisatie. Van laboratorium en productieruimte tot apotheek.

Overlast door insecten, mieren of vliegen

In de farmacie kunt u vooral te maken krijgen met muizen, kruipende insecten, mieren en vliegen. Ze kunnen voorkomen op diverse plekken in een gebouw. Denk aan onder meer productieruimten, opslagruimten, afvalplaatsen en gemeenschappelijke ruimten zoals toiletten en bedrijfsrestaurants. In apotheken kunnen plaagdieren schade berokkenen aan het imago van hygiënische organisatie.

Ongediertepreventieplan

Ongediertepreventie in de farmaceutische industrie vraagt om een heel secure aanpak. We doen eerst een nulmeting. Op basis hiervan bepalen we de meest effectieve aanpak en actiepunten. Die leggen we vast in een ongediertepreventieplan, waarmee u voldoet aan de certificeringsnormen. Hierin geven we ook advies over maatregelen die u zelf kunt nemen. We werken volgens de IPM-methode: Integrated Pest Management. Hierbij staan preventie en wering centraal. Periodiek houden we een controle, op basis van onze pijlers: ongediertebestrijding, hygiëne en bedrijfsmatige en bouwkundige aspecten. Is er een acuut probleem, dan zijn we binnen 24 uur ter plaatse.

Vaste contactpersoon, snelle responstijd

Bij OBN krijgt u een vaste contactpersoon. Hij kent uw locatie en weet wat voor u belangrijk is. U kunt vertrouwen op een snelle responstijd. Dit dankzij onze landelijke dekking. We bestrijden alle soorten plaagdieren en hebben actuele kennis en expertise van bestrijdings- en preventiemethodes. Klanten waarderen de kwaliteit van onze dienstverlening, geborgd door 6 certificaten.

Wering door ons weringsteam

Om te voorkomen dat ongedierte het gebouw binnenkomt, is het belangrijk gaten en kieren worden gedicht. We adviseren hierover. Als u dat wilt, voeren we dit uit met ons eigen weringsteam. Dit verzekert u van de beste weringsoplossing met professionele materialen.

Professioneel en deskundig vrij van ongedierte?

Profiteer van onze grondige en effectieve aanpak.

  • Voor bedrijven
  • Snelle responstijd
  • Landelijke dekking in NL
  • Hoge klanttevredenheid 9,0
Bel 088 - 888 86 26

Dekking door
heel Nederland!

Bedrijfsinspectie aanvragen?

Periodiek komen we langs voor een inspectie. We controleren uw pand zorgvuldig op basis van onze vier pijlers. We bespreken met u onze bevindingen en de acties die nodig zijn.

Inspectie aanvragen Contact opnemen
Heeft u last van wespen?