OBN Ongedierte Bestrijding Nederland

Kwaliteit

HomeOver OBNKwaliteit
  • Expert sinds 1988
  • Vakkundig personeel
  • Landelijke dekking
  • Professionele apparatuur

Kwaliteit

Ongediertebestrijding en ongediertepreventie is een vak dat vraagt om kennis ervaring en kwaliteit. Het kwaliteitsmanagementsysteem is daarom een integraal onderdeel van ons totale beleid. Daarbij gaat het om productveiligheid en kwaliteitszorg. We nemen de maatregelen die nodig zijn voor een efficiënt proces, optimale productveiligheid, een goed milieubeheer en kwaliteit van dienstverlening. Ons totale kwaliteitssysteem wordt beoordeeld door het team van KVGM en door middel van jaarlijks externe audits.

Onze kwaliteitscertificaten

 

NVPB certificaat 2024

De NVPB is de branchevereniging van en voor Plaagdiermanagement Bedrijven in Nederland. De vereniging streeft naar een verhoging van de kwaliteit en verdere professionalisering van de gehele branche. Om hieraan bij te dragen is het Keurmerk Plaagdiermanagement ontwikkeld.

Bekijk certificaat

 

VCA*-certificaat

Veiligheid op het werk vinden we heel belangrijk. Daarom zijn onze medewerkers VCA-gecertificeerd. Dit betekent dat zij op de werkvloer risicovolle werkzaamheden mogen uitvoeren en mogen werken in risicovolle omgevingen. Onze bestrijdingstechnici hebben VCA-basis, onze adviseurs hebben VCA-vol. Jaarlijks is er een toetsing.

Bekijk certificaat

 

ISO 9001:2015

OBN is sinds 1 april 2019 ISO-9001-gecertificeerd. Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen die deze norm stelt. En daarmee ook aan de eisen van onze klanten en aan de wet- en regelgeving voor ongediertebestrijders. De jaarlijkse audits worden uitgevoerd door TÜV Nederland.

Bekijk certificaat

 

ISO14001

OBN maakt werk van een schoner milieu. Ons bedrijf is daarom ISO 14001-gecertificeerd. Dit betekent dat ons milieumanagementsysteem voldoet aan de eisen van de ISO 14001-norm en de nationale milieuwetgeving. We voorkomen het misbruik van Biociden en dringen het gebruik daarvan terug door in te zetten op preventie in plaats van overlast. Het milieu staat bij ons voorop. Overigens is het ISO 14001-certificaat ook een veelvoorkomende eis in aanbestedingen, waarin wij overigens veel ervaring hebben.

Bekijk certificaat

 

IPM Rattenbeheersing/Knaagdierbeheersing

Voor de rattenbestrijding kan het noodzakelijk zijn om het middel anticoagulantia (rodenticiden) te gebruiken. Voor het eventuele gebruik hiervan rondom gebouwen en in voedselopslagplaatsen hebben we het verplichte IPM Rattenbeheersing-certificaat. IPM staat voor Integrated Pest Management. De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en ILenT goedgekeurde handboek ‘beheersing rattenpopulaties rondom gebouwen en opslagplaatsen’ (HBR), dat is opgesteld door de branchevereniging NVPB. Jaarlijks krijgen we een toetsing. Alleen als het echt nodig is gebruiken we anticoagulantia. In de praktijk zetten we eerder Biotraps in als klemmen onvoldoende resultaat opleveren.

Bekijk certificaat

 

Keurmerk Plaagdiermanagement

OBN voldoet aantoonbaar aan de standaard die is vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement. De Stichting KPMB is schemabeheerder van deze norm. De kwaliteit wordt gewaarborgd door onafhankelijke geaccrediteerde certificerende instanties. Jaarlijks is er een toetsing.

Bekijk certificaat

Heeft u last van wespen?