OBN Ongedierte Bestrijding Nederland

Warehouses & magazijnen

HomeBranchesNon-foodWarehouses & magazijnen
  • Expert sinds 1988
  • Vakkundig personeel
  • Landelijke dekking
  • Professionele apparatuur

Warehouses & magazijnen

Aangevreten verpakkingen, beschadigde producten, uitwerpselen op de goederen en stank. U moet er niet aan denken. Toch komt het vaak voor in warehouses en magazijnen. Het zijn namelijk ideale schuilplekken voor plaagdieren. Bovendien is het een komen en gaan van producten, waardoor ongedierte gemakkelijk meelift. Met ongediertepreventie houden we de plaagdieren beheersbaar, voor uzelf en uw afnemers.

Overlast van muizen en ratten

Gaat het om de opslag van non-foodproducten, dan is vooral de overlast van muizen reëel. Dat komt omdat muizen graag warme en veilige plekjes opzoeken. Muizen zijn lenige springers en klimmers, waardoor ze zich altijd uit het zicht nestelen. Een muisje is al 7 weken na de geboorte geslachtsrijp. Een muizenplaag kan dus snel ontstaan. Muizen knagen aan van alles en nog wat. Van verpakkingen tot kabels. Ongedierte leidt dus al gauw tot financieel-economische schade. U kunt ook te maken krijgen met ratten in uw warehouse of magazijn. Vooral als er in de buurt een water (zoals een sloot) is. Of als er sprake is van een lekke riolering op of rond het terrein.

Ongediertebestrijding en -preventie

Voorkomen is beter dan genezen. In nauw overleg met u stellen we een ongediertepreventieplan op, waarmee u voldoet aan de certificeringsnormen. We voeren een nulmeting uit en bepalen de meest effectieve aanpak en de actiepunten. Ook adviseren we over maatregelen die u zelf kunt nemen. Daarbij kijken we naar hygiënische, bedrijfsmatige en bouwkundige aspecten. Bij dat laatste moet u denken aan het dichten van gaten en kieren. We doen dit zelf, met ons eigen weringsteam.

Volgens onze IPM-methode

We werken volgens de IPM-methode (Integrated Pest Management). Periodiek voeren we een controle uit in en om uw warehouse of magazijn. Dit doen we op basis van onze vier pijlers: ongediertebestrijding, bouwkundige aspecten, hygiëne-aspecten en bedrijfsmatige zaken. We geven adviezen over de oplossing, compleet met foto’s en risico-en-gevolganalyse. Ook stellen we actiepunten op. Na de inspectie bespreken we de bevindingen en maken deze zichtbaar in uw digitaal logboek. Dat is een continuproces.

Vaste contactpersoon, snelle responstijd

Bij OBN krijgt u een vaste contactpersoon. Hij kent uw locatie en weet wat u belangrijk vindt. U profiteert dus van korte lijntjes! Dankzij onze landelijke dekking kunt u rekenen op een snelle responstijd. We bestrijden alle soorten plaagdieren en hebben actuele kennis en expertise van bestrijdings- en preventiemethodes. Klanten waarderen de kwaliteit van onze dienstverlening, geborgd door 6 certificaten.

Wering door ons eigen weringteam

Het is belangrijk dat ongedierte niet de kans krijgt om binnen te komen. Daarom sporen we kieren en gaten op in uw warehouse of magazijn. Als u wilt dichten we deze voor u. We hebben hiervoor ons eigen weringsteam.

Professioneel en deskundig vrij van ongedierte?

Profiteer van onze grondige en effectieve aanpak.

  • Voor bedrijven
  • Snelle responstijd
  • Landelijke dekking in NL
  • Hoge klanttevredenheid 9,0
Bel 088 - 888 86 26

Dekking door
heel Nederland!

Bedrijfsinspectie aanvragen?

Periodiek komen we langs voor een inspectie. We controleren uw pand zorgvuldig op basis van onze vier pijlers. We bespreken met u onze bevindingen en de acties die nodig zijn.

Inspectie aanvragen Contact opnemen
Heeft u last van wespen?