OBN Ongedierte Bestrijding Nederland

Werkwijze

HomeOver OBNWerkwijze
 • Expert sinds 1988
 • Vakkundig personeel
 • Landelijke dekking
 • Professionele apparatuur

Onze aanpak: grondig en effectief

Heeft u overlast van ongedierte? Of wilt u het risico op ongedierte zo klein mogelijk houden? OBN helpt, met ongediertebestrijding en ongediertepreventie. Of het nu gaat om knaagdieren, insecten, vogels of houtaantasters. We werken volgens de IPM-methode: Integrated Pest Management, waarmee we vanuit onze deskundigheid en ervaring stevig inzetten op preventie. Onze aanpak is grondig en zeer effectief. Hiervoor voeren we periodiek een inspectie uit. Dit is onze beproefde werkwijze:

Nulmeting

Hoe staat het ervoor met de ongediertepreventie binnen uw bedrijf of organisatie? Dat achterhalen we met een nulmeting. We inspecteren zorgvuldig het totale pand. Waar zitten de risicovolle plekken? Zien we eventueel sporen van plaagdieren? OBN voert de nulmeting uit. Daarbij kijken we naar onze vier de pijlers: ongediertebestrijding, bouwkundige aspecten, hygiëne-aspecten en bedrijfsmatige zaken.

Voor nieuwe klanten kunnen we een vrijblijvende bedrijfsinspectie doen.

Advies over de beste aanpak

Op basis van de nulmeting stellen we een rapport en plan van aanpak op. Hierin staan onze bevindingen, de aandachtspunten en een advies voor periodieke ongediertepreventie. We adviseren u altijd de aanpak die echt nodig is om plaagdieren te bestrijden en te voorkomen. Niet meer, niet minder.

  Ja, graag een gratis bedrijfsinspectie

  Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Uw informatie wordt nooit gedeeld met derden.

  Pand digitaliseren, logpunten plaatsen

  Gaat u akkoord met onze aanpak? Dan ondernemen we actie. We zetten lokpunten uit op de strategische plekken in uw pand. We digitaliseren alle verdiepingen van het gebouw en geven daarop de lokpunten aan, mét duidelijk foto, een risico-en-gevolganalyse en een advies voor de oplossing. Dit is ook heel handig voor de auditerende instantie.

  Uitleg over ons online logboek

  We geven u uitleg over ons online logboek. In dit logboek vindt u alles wat u nodig heeft, bijvoorbeeld voor een audit. Dit scheelt u veel tijd en inspanning. In het logboek plaatsen we informatie over de afgelegde bezoeken, met checklists en servicebonnen. Ook vindt u hierin de plattegronden met lokpunten en alle openstaande acties. We ontwikkelden dit logboek in samenwerking met een aantal van onze grootste klanten. U vindt hierin echt álles.

  Periodieke controle volgens IPM-methode

  Bij de meeste klanten komen we 4,6, 8 en 12 keer per jaar langs voor een inspectie. Dit hangt af van de aard van uw activiteiten, de eisen in de markt en de risico’s op plaagdieren. We werken volgens de IPM-methode: Integrated Pest Management. Hierbij staan preventie en wering centraal. Periodiek voeren we een inspectie uit. Dit doen we op basis van vier pijlers: ongediertebestrijding, hygiëne en bedrijfsmatige en bouwkundige aspecten. We adviseren over de oplossing, mét foto’s en risico-en-gevolganalyse. Ook stellen we actiepunten op. We bespreken dit met u en maken dit zichtbaar in uw digitaal logboek.

  Eens per jaar: een Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI)

  Een periodieke inspectie biedt u en ons inzicht in de huidige situatie op het gebied van plaagdierpreventie. Daarnaast voeren we voor een groot aantal klanten 1 keer per jaar een Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI) uit. Dit is een nog diepgaandere inspectie. We beoordelen onder meer de omgeving en de ligging van het pand, het soort pand (bouwwijze, onderhoud), de bedrijfsactiviteit en de inrichting van het pand.

  Werings- en Hygiëne-inspectie (W&H)

  Heeft u een voedingsgerelateerd bedrijf? Dan voeren we een Werings- en Hygiëneinspectie (W&H) uit. Hierbij evalueren we uw bevindingen en ervaringen en de actuele ontwikkelingen. Ook maken we een vergelijking met het verleden. Op basis hiervan geven we u verbeteradviezen én stemmen we de verwachtingen af. Nieuwe doelstellingen bieden handvatten voor de komende periode. Dit is een nuttige aanvulling op de eisen vanuit certificerende instanties op het gebied van kwaliteitsmanagement en voedselveiligheid. Moet u voldoen aan BRC-, IFS-, GMP- of HACCP-richtlijnen? Geen probleem voor OBN.

  Actiepunten

  De W&H wordt niet uitgevoerd door uw vaste inspecteur/adviseur, maar door een collega. Zo houden we elkaar scherp en bent u verzekerd van het beste advies. Op basis van de adviezen uit de  W&H scherpen we onze aanpak én de samenwerking aan.

  Eigen weringsteam

  We adviseren u ook over de bouwkundige aanpassing. Denk aan het dichten van gaten en kieren om te voorkomen dat plaagdieren naar binnen kunnen komen of inpandig kunnen verplaatsen. Het is belangrijk dat deze wering goed wordt uitgevoerd. Gebeurt dit onvoldoende goed, dan bestaat de kans dat er zich toch plaagdieren een weg naar binnen knagen. Als u dat wilt, voeren we de bouwkundige aanpassingen voor u uit. Dit doen we met ons eigen weringsteam.

  Nieuwsgierig? Kies voor een gratis inspectie

  Wilt u het risico op ongedierte zoveel mogelijk voorkomen, nu en in de toekomst? Kies voor onze grondige en bewezen effectieve aanpak. Talrijke bedrijven en organisaties gingen u voor. Food- en non-food. Bel ons voor een gratis en vrijblijvende inspectie. Telefoon: 088 – 888 86 26. Of vul het formulier hieronder in:

   Ja, graag een gratis bedrijfsinspectie

   Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Uw informatie wordt nooit gedeeld met derden.

   Heeft u last van wespen?