OBN Ongedierte Bestrijding Nederland

Overheid

HomeBranchesNon-foodOverheid
  • Expert sinds 1988
  • Vakkundig personeel
  • Landelijke dekking
  • Professionele apparatuur

Overheid

De meeste gemeenten hebben een eigen ongediertebestrijdingsdienst. Heeft u onvoldoende mankracht of kennis om een bepaalde klus uit te voeren? OBN kan uw gemeente volledig ontzorgen als het gaat om ongediertebestrijding en ongediertepreventie, tegen een concurrerende prijs. We kunnen meedoen aan meervoudige en onderhandse aanbestedingen.

Ongediertebestrijding in openbare gebouwen

In openbare gebouwen, zoals gemeentehuizen en buurtcentra, is het meestal een komen en gaan van mensen. Afhankelijk van het soort gebouw kunnen er plaagdieren voorkomen waar u niet op zit te wachten. Welke plaagdieren? Dat hangt mede af van de aard en functie van het gebouw en aan de staat van het gebouw. Een oud gebouw vol gaten en kieren trekt al gauw muizen. Ratten houden zich meestal op rondom gebouwen, zeker als er water vlak bij is, zoals een sloot. Of een lekke riolering. Ook wespennesten kunnen zorgen voor veel ongemak, en soms ook vogels of houtaantasters.

Ongediertebestrijding in openbare ruimten

In openbare ruimten treden we vaak op voor het bestrijden van ratten, wespennesten of de processierups. Sommige gemeenten schakelen ons in om ongedierte te bestrijden bij inwoners thuis. Meestal gaat het dan om een wespennest.

Zorgvuldig onderzoek, effectieve aanpak

Is er een acuut probleem dat vraagt om een oplossing? OBN is binnen 24 uur bij u op locatie. We onderzoeken de bron van de overlast en kiezen de meest effectieve aanpak. Dat is de aanpak waarbij de kans op terugkeer van de plaagdieren het minst groot is. Voor openbare gebouwen werkt een preventieve aanpak het beste. Wij voeren dan periodiek een controle uit naar alle aspecten die overlast door ongedierte veroorzaken of in stand houden. Denk daarbij ook aan hygiënische, bedrijfsmatige en bouwkundige aspecten.

IMP-methode: preventie én wering

We werken volgens de IPM-methode: Integrated Pest Management. Hierbij staan preventie en wering centraal. Periodiek houden we een controle, op basis van onze pijlers: ongediertebestrijding, hygiëne en bedrijfsmatige en bouwkundige aspecten. We geven adviezen over de oplossing, compleet met foto’s en risico-en-gevolganalyse. Ook stellen we actiepunten op. Na de inspectie bespreken we de bevindingen en maken deze direct zichtbaar in uw digitaal logboek. Dat is een continuproces.

Vaste contactpersoon, snelle responstijd

Bij OBN krijgt u een vaste contactpersoon. Hij kent uw bakkerij en weet wat u belangrijk vindt. het voordeel: korte lijntjes! U kunt ook rekenen op een snelle responstijd. Dit dankzij onze landelijke dekking kunt u rekenen op een snelle responstijd. We bestrijden alle soorten plaagdieren en hebben actuele kennis en expertise van bestrijdings- en preventiemethodes. Klanten waarderen de kwaliteit van onze dienstverlening, geborgd door 6 certificaten.

Wering door ons weringsteam

Om te voorkomen dat ongedierte het gebouw binnenkomt, is het belangrijk gaten en kieren worden gedicht. We adviseren hierover. Als u dat wilt, voeren we dit uit met ons eigen weringsteam. Dit verzekert u van de beste weringsoplossing met professionele materialen.

Professioneel en deskundig vrij van ongedierte?

Profiteer van onze grondige en effectieve aanpak.

  • Voor bedrijven
  • Snelle responstijd
  • Landelijke dekking in NL
  • Hoge klanttevredenheid 9,0
Bel 088 - 888 86 26

Dekking door
heel Nederland!

Bedrijfsinspectie aanvragen?

Periodiek komen we langs voor een inspectie. We controleren uw pand zorgvuldig op basis van onze vier pijlers. We bespreken met u onze bevindingen en de acties die nodig zijn.

Inspectie aanvragen Contact opnemen
Heeft u last van wespen?