HomeOngediertebestrijding

Welk ongedierte wilt u laten bestrijden?

Knaagdieren, insecten, vogels of houtaantasters. Ze kunnen het jouw bedrijf of organisatie knap lastig maken. Ongewenste diertjes in of om uw pand kunnen zorgen voor onrust, overlast of zelfs voor derving van producten. En dan? Bel met Ongediertebestrijding Nederland.

Ongediertebestrijding bij OBN

Knaagdieren

Vermoedt u dat er zich muizen of ratten opbouwen in of rondom uw pand? Een knaagdier kan schade aanbrengen aan producten en verpakkingen en de bron zijn van hygiëneproblemen.

Kruipende insecten

Hoe klein sommige insecten ook zijn, ze kunnen zorgen voor flink wat overlast en schade. Kruipende insecten zijn bovendien ziektedragers, die besmettingen kunnen veroorzaken.

Vliegende insecten

Vliegen, motten, muggen, wespen… u hebt ze liever niet om u heen. Vliegende insecten leiden af van het werk, verstoren de beleving van uw gasten en verstoren de productie van bijvoorbeeld voedsel.

Vogels

Vogels kunnen flink overlast geven. De uitwerpselen vervuilen gevels en terrassen en verspreiden ziektes. Ook kunnen ze hinderlijk zijn voor uw gasten. Dit alles kan leiden tot economische schade.

Houtaantasters

Insecten en schimmels kunnen hout aantasten in huizen, kantoren, hallen en stallen en in meubels en vloeren. Dit tast de sterkte van uw constructie of meubel ernstig aan, met alle gevaren van dien.

Ongediertebestrijding OBN

Heeft u overlast van ongedierte in uw huis of pand? Kom dan snel in actie. Want hoe langer u wacht, hoe groter de overlast meestal wordt. Met alle gevolgen van dien, zoals schade aan producten en productverpakkingen. Vervuiling door uitwerpselen, met risico’s voor de hygiëne en de voedselveiligheid. Plaagdieren zorgen in winkels, cafés en restaurants voor een onhygiënisch gevoel bij uw gasten, met imagoschade als gevolg. Bel dus snel met OBN Ongedierte Bestrijding Nederland.

OBN is een ervaren ongediertebestrijder met een landelijke dekking. We werken voor kleine en grote bedrijven, overheden, scholen stichtingen en verenigingen. We bestrijden alle soorten plaagdieren: knaagdieren, kruipende insecten, vliegende insecten, vogels en houtaantasters. Dit doen we met actuele kennis en expertise van bestrijdingsmethodes. Klanten waarderen de kwaliteit van onze dienstverlening, die is geborgd door 6 certificaten.

Iedere medewerker heeft de kennis en ervaring om elk soort ongedierte te bestrijden. We werken op basis van vier pijlers: ongediertebestrijding, hygiëne, bedrijfsmatige aspecten en bouwkundige zaken. We onderzoeken de bron van de overlast en kiezen de meest effectieve aanpak. Dat is de aanpak waarbij de kans op terugkeer van de plaagdieren het minst groot is. We adviseren u ook over maatregelen die u zelf kunt meenemen om het risico dat de plaagdieren terugkomen zo klein mogelijk te maken. Zoals het goed schoonmaken en opgeruimd houden van ruimtes, het tijdig verwijderen van afval en het afsluiten van voedingswaren en etensresten. En we doen méér. We kijken niet alleen naar de actuele problemen, maar ook naar mogelijkheden om overlast in de toekomst te voorkomen. Ongediertebestrijding én ongediertepreventie gaan wij OBN hand in hand.

Heeft u last van wespen?